آیدین

آیدین ترکی : Aydın ، یونانی : Αϊδίνιο شهری در کشور ترکیه  است . این شهر مرکز استان آیدین است و در منطقهٔ دریای اژه  واقع شده‌   است .

شهر آیدین شهر اصلی پائین‌دست درهٔ رودخانه بویوک مندرس  است که تا دریای اژه ادامه می‌یابد. این منطقه بسیار حاصلخیز است و محصول عمده آن انجیر می‌باشد .

شهر آیدین شهر اصلی پائین‌ دست درهرودخانه بویوک مندرس است که تا دریای اژه ادامه می‌یابد. این منطقه بسیار حاصلخیز است و محصول عمده آن انجیر می‌باشد این شهر محل شهر کهن ترالِس یونانی است. بعدها در این محل شهری به نام گوزل‌حصار بنا شد که بعدها به نام بیگ‌نشین ترکی آیدین‌اوغلو که در سده ۱۴در منطقه فرمانروایی می‌کرد، آیدین نامیده شد. آیدین به معنی زلال و روشن می‌باشد

بعدها در این محل شهری به نام گوزل‌حصار بنا شد که بعدها به نام بیگ‌نشین ترکی آیدین‌اوغلو که در سدهٔ ۱۴ در منطقه فرمانروایی می‌کرد، آیدین نامیده شد. آیدین به معنی زلال و روشن می‌باشد. جمعیت این شهرستان 207،554 نفر است. استان آیدین هم که در آن تعدادی از سایت های و مراکز گردشگری تاریخی شناخته شده در سطح بین المللی متمرکز شده است. آب و هوای این استان در تابستان گرم است، و گرما در تمام طول سال دیده می شود .