شرکت ما طرف قرار داد بدون واسطه تمامی رزیدانس های غرب استانبول میباشد .
تمامی موارد زیر داخل پروژه های بزرگ و لوکس غرب استانبول میباشید.
که از هر مورد بیش از 10 مورد دیگر برای اجاره موجود میباشد.
پول پیش تمامی موارد  2 تا 3 برابر اجاره میباشد.
بعضی از موارد 1 سال اجاره را جلوتر میگیرند و 2 برابر اجاره هم بابت پول پیش.
لطفا قسمت اطلاعات موارد را کامل مطالعه بفرمایید
تمامی عکس ها و اطلاعات ملک ها کاملا واقعی میباشد.
اکثر موارد فاصله زمانی با دولموش 3 تا 5 دقیقه 
فاصله تا ساحل بیوک چکمجی 20 دقیقه با دولموش با هزینه 2 لیر 

از هر پروژه یک عکس گذاشته شده ولی در هر پروژه بیش از 10 تا 20 مورد برای اجاره موجود هست یک خواب تا 4 خواب 
دسترسی تمامی موارد نهایتا 10 دقیقه پیاد روی تا متروبوس و یا اتوبوس به تمام قسمت های استانبول   و یا  مراکز خرید میباشد. 
برای هماهنگی و بازدید موارد مورد پسند کد ملک را به شماره 905396190342+ تلگرام کنید .
در صورت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید . 
لوکیشن موارد اجاره  در نقشه پایین صفحه  قابل مشاهده میباشد . 
اجاره
/ کد 1001
موقعیت : Beylikdüzü , cumhuriyet mahallesi
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 1500 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 1003
موقعیت : bahçeşehir , Sanayi Mahallesi, Hoşdere
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 1200
جزئیات بیشتر
/ کد 1004
موقعیت : Esenyurt .Yeşilkent Mahallesi
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 1200 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 1013
موقعیت : Beylikdüzü , cumhuriyet
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 700 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 1015
موقعیت : Beylikdüzü , cumhuriyet
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 4000 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 1016
موقعیت : Beylikdüzü , cumhuriyet
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 3800 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 1021
موقعیت : Beylikdüzü , cumhuriyet
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 3800 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 1022
موقعیت : Beylikdüzü , cumhuriyet
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 1300 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 1023
موقعیت : beykent
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 2500 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 1024
موقعیت : Beylikdüzü Osb
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 1750 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 1030
موقعیت : beylikduzu cumhuriyet
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 1500
جزئیات بیشتر
/ کد 1031
موقعیت : beylikduzu cumhuriyet
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 1300
جزئیات بیشتر
/ کد 1032
موقعیت : Beylikdüzü , cumhuriyet
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 2700
جزئیات بیشتر
/ کد 1034
موقعیت : Beylikdüzü , cumhuriyet
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 1300
جزئیات بیشتر
/ کد 1035
موقعیت : Beylikdüzü , cumhuriyet
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 1800
جزئیات بیشتر
/ کد 1036
موقعیت : Beylikdüzü , cumhuriyet
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 2500
جزئیات بیشتر
/ کد 1037
موقعیت : بیلیکدوزو جمهوریت مهلسی
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : ۱۰۰۰ لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 1038
موقعیت : بیلیکدوزو جمهوریت مهلسی
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : ۱۲۵۰ لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 1039
موقعیت : بیلیکدوزو جمهوریت مهلسی
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : ۱۱۰۰ لیر اجاره
جزئیات بیشتر
/ کد 1040
موقعیت : بیلیکدوزو جمهوریت مهلسی
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : ۱۱۰۰ لیر اجاره
جزئیات بیشتر
/ کد 1041
موقعیت : بیلیکدوزو جمهوریت مهلسی
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : ۱۲۰۰ لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 1042
موقعیت : بیلیکدوزو جمهوریت مهلسی
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : ۱۱۰۰ لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 1043
موقعیت : بیلیکدوزو جمهوریت مهلسی
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : ۲۰۰۰ لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 1044
موقعیت : بیلیکدوزو جمهوریت مهلسی
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : ۱۵۰۰ لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 1046
موقعیت : بیلیکدوزو جمهوریت مهلسی
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : ۱۲۵۰ لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 1048
موقعیت : بیلیکدوزو جمهوریت مهلسی
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : ۲۰۰۰ لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 1049
موقعیت : بیلیکدوزو جمهوریت مهلسی
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 1100 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 1050
موقعیت : بیلیکدوزو جمهوریت مهلسی
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 2900 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 1051
موقعیت : بیلیکدوزو جمهوریت مهلسی
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 1200 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 1052
موقعیت : بیلیکدوزو جمهوریت مهلسی
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 1100 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 1053
موقعیت : بیلیکدوزو جمهوریت مهلسی
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 2900 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 1054
موقعیت : بیلیکدوزو جمهوریت مهلسی
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 2900 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 1057
موقعیت : بیلیکدوزو جمهوریت مهلسی
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 1700 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 1058
موقعیت : بیلیکدوزو جمهوریت مهلسی
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 1500 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 1059
موقعیت : بیلیکدوزو جمهوریت مهلسی
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 1800 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 1060
موقعیت : بیلیکدوزو جمهوریت مهلسی
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 1750 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 1061
موقعیت : بیلیکدوزو جمهوریت مهلسی
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 2750 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 1062
موقعیت : بیلیکدوزو جمهوریت مهلسی
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 1500 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 1063
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 750 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 1064
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 1370 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 1065
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 1270 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 1066
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 1000 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 1067
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 1270 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 1068
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 1700 لیر
جزئیات بیشتر
نقشه گوگل
متن 2

استانبول به دو بخش آسیایی و اروپایی تقسیم. اکثر خارجیهایی که وارد ترکیه میشوند؛بخش اروپایی را برای زندگی انتخاب میکنند،چون هم پرحرکتتر است،هم امکان کار و فعالیت بیشتر است واکثر شرکتها،تجارتها،مراکز خرید و تفریحی و توریستی در بخش اروپایی استانبول می باشند.

بخش اروپایی استانبول هم دو نوع بافت شهری دارد،یک بافت قدیمی و تاریخی استانبول که بخش توریستی آن است که مرکز استانبول به حساب می آید و محلهای شلوغ و پرازدحام در این قسمت است مانند منطقه تاکسیم،بشیکتاش،حالیچ و فاتیح و ... که خانه های عموماً قدیمی  ساز و با طبقات کم و محله های شلوغ را شامل میشوند.در مقابل منطقه غرب و شمال غرب استانبول که به yeni istanbul     یا استانبول جدید معروف است و بافت شهری متفاوتی دارد:خانه هایی با تعداد طبقات زیاد، نوساز و شیک؛محله های جدید و مجتمع های لوکس و شیک برای زندگی؛دارای مراکز تفریح و خرید جدید و تمیز و با امنیت بالا و قیمت های خیلی مناسبتر.این  بخش را به هموطنان عزیز برای زندگی و اجاره کردن منزل پیشنهاد میکنیم زیرا هم امنیتش بالاتر است و هم شیکتر است و هم هزینه ی خرید و اجاره پایین تر است،تمام امکانات یه زندگی خوب را دارد، به فرودگاه نزدیکتر است و ترافیکش کمتر است. بی آر تی و اتوبوس و غیره  دارد که به تمام محله های استانبول خیلی راحت میتوان رفت و آمد کرد.این مناطق شامل کوچوک چکمجه، بیلیکدوزو،آوجیلار، اسنیورت، باهچه شهیر میباشد.
خانه ها به دو صورت مبله و خالی اجاره داده میشوند که بالطبع خانه های مبله گرانتر هستند. 
اقامت ترکیه با اجاره خانه در مناطق نوساز استانبول اجاره منزل پایینتر از تهران است، شما میتوانید در یک مجتمع نوساز با تمام امکانات رفاهی مانند استخر، سونا،جکوزی،زمین بازی کودکان،سالن ورزشی و ...،یک واحد تک خواب و مبله را به قیمت حدود1000-1100 لیر اجاره کنید. 
برای اقامت ترکیه با اجاره خانه باید مبلغ دو ماه اجاره را به عنوان پول پیش،دوازده درصد مجموع اجاره سالیانه رو به عنوان کمیسیون به شرکت املاک و اجاره ماه اول را در همان زمان عقد قرارداد پرداخت کنید! برای مثال:
برای اجاره یک منزل که مبلغ اجاره اش هزار(١٠٠٠) لیر است؛
٢٠٠٠ لیر بعنوان پول پیش( معادل دو ماه اجاره)
١٠٠٠ لیر اجاره ماه اول
١٤٤٠ لیر کمیسیون شرکت املاک.یعنی: 
(1000*12=12000) va 12000*12%=1440 lir
بنابراین جمعا برای اقامت ترکیه با اجاره خانه با کرایه١٠٠٠ لیر، در ابتدا به مبلغ ٤٤٤٠ لیر احتیاج خواهید داشت.
یک سال بعد از اتمام قرارداد و در صورت تحویل منزل، صاحبخانه ٢٠٠٠ لیر پول پیش ر به شما برمیگرداند

نکته مهم حل مشکل آب برق گاز می باشد چون در ترکیه مستاجر می باید تمام این موارد را به نام خود ثبت برساند که حل این امور نیز برعهده مشاور شما در ترکیه می باشد 

برای مشاوره در خصوص اجاره خانه در ترکیه با مشاورین ما در تماس باشید

905396190342 +  تلگرام واتس اپ ایمو.

برچسب

 با چندین سال تجربه با تیم مجرب ترک و فارسی زبان در کنار شما خواهیم بود

 اخذ اقامت ترکیه و ثبت شرکت در ترکیه با کمترین هزینه
مناسب  ترین موارد اجاره و خرید در ترکیه 
 شماره تماس استانبول
 00905396190342
 شماره تماس ایران
 09128384103
کانال خرید و اجاره ملک درترکیه
https://t.me/turkeyneeds
 کانال اخذ اقامت و ثبت شرکت در ترکیه
https://t.me/KonaklamaTurkiye
اینستاگرام نیازمندیهای ترکیه 
Www.instagram.com/turkeyneed