اخبار روز استانبول
1395/12/05 14:42

زبان فارسی به عنوان درس اختیاری در مدارس ترکیه تدریس می‌شود

زبان فارسی به عنوان درس اختیاری در مدارس ترکیه تدریس می‌شود

بر اساس تصمیم وزارت آموزش و پروش ترکیه، چندین زبان خارجی به عنوان دروس اختیاری در مدارس ابتدایی و راهنمایی در مدارس این کشور تدریس خواهد شد.
بنا بر اطلاعیه‌ای که در "روزنامه رسمی" ترکیه منتشر شده فارسی از جمله زبان‌های خارجی است که از سال آینده تحصیلی در مدارس ترکیه ارائه می‌شود.
در حال حاضر دانش آموزان مدارس ترکیه باید یکی از سه زبان انگلیسی، فرانسه و آلمانی را به عنوان واحد درسی اجباری بگذرانند که با دستورالعمل اخیر وزارت آموزش و پرورش ترکیه می‌توانند زبان دومی را هم که جدیدا اضافه شده به مواد درسی خود اضافه کنند.
زمان اجرایی شدن این طرح، آغاز سال تحصیلی آینده در سپتامبر ۲۰۱۷ اعلام شده است.
اقامت ترکیه 

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :

e

1لبخندسوالتعجبشیطانفرشتهسبزخمیازههیپنوتیزمتلفنوحشتناکناراحتقلبعصبانیگریهخرخونساکتخوشمزهدروغگوتماسعجلهچشمکخجالتمغرورخندهگلقهرمتفکرمنتظرکلافهراکنیشخندزبانعینکخنثیخوابدلقکاوهافسوسخداحافظشکستپلکماچنگرانابروشوخیابلهدستاوغزودباشتاییدبغلدلشکستهشرمندهقهقههبازندههورااضطرابگاوچرانرویامن نبودم

پاسخ

 با چندین سال تجربه با تیم مجرب ترک و فارسی زبان در کنار شما خواهیم بود

 اخذ اقامت ترکیه و ثبت شرکت در ترکیه با کمترین هزینه
مناسب  ترین موارد اجاره و خرید در ترکیه 
 شماره تماس استانبول
 00905396190342
 شماره تماس ایران
 09128384103
کانال خرید و اجاره ملک درترکیه
https://t.me/turkeyneeds
 کانال اخذ اقامت و ثبت شرکت در ترکیه
https://t.me/KonaklamaTurkiye
اینستاگرام نیازمندیهای ترکیه 
Www.instagram.com/turkeyneed