اخبار روز استانبول
1395/12/06 19:14

🔹خبرى مهم براى ایرانیان مقیم ترکیه

🔹خبرى مهم براى ایرانیان مقیم ترکیه

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه صبح امروز لایحه موافقتنامه بین ایران و ترکیه در خصوص تامین اجتماعی را به تصویب رساندند.

محور کلیدی و اساسی این توافقنامه موضوع تجمیع سوابق بیمه‌ ای (مستمری جمع) می ‌باشد. به بیان ساده ‌تر بیمه‌ شدگان به نسبت سابقه‌ ای که در صندوق ‌های بیمه ‌گر کشور محل کارشان دارند از مزایای بازنشستگی، از کار افتادگی و فوت استفاده خواهند کرد. به طور مثال اگر فردی ده سال در ایران مشغول بکار بوده و تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار داشت، پس از آن به هر دلیلی از کشور ایران خارج شد و در کشور ترکیه اقامت گزید و سپس در آنجا مشغول کار شده و تحت پوشش قوانین کار و تأمین اجتماعی آن کشور قرار گیرد، براساس قوانین موضوعه بعد از احراز شرایط بازنشستگی و یا سایر مزایا (از کارافتادگی، فوت و...) می ‌تواند به نسبت ده سال از صندوق تأمین اجتماعی ایران و مابقی(مثلاً بیست سال) را از صندوق بیمه گر کشور ترکیه مزایا دریافت کند.

اقامت ترکیه

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :

e

1لبخندسوالتعجبشیطانفرشتهسبزخمیازههیپنوتیزمتلفنوحشتناکناراحتقلبعصبانیگریهخرخونساکتخوشمزهدروغگوتماسعجلهچشمکخجالتمغرورخندهگلقهرمتفکرمنتظرکلافهراکنیشخندزبانعینکخنثیخوابدلقکاوهافسوسخداحافظشکستپلکماچنگرانابروشوخیابلهدستاوغزودباشتاییدبغلدلشکستهشرمندهقهقههبازندههورااضطرابگاوچرانرویامن نبودم

پاسخ
e

1لبخندسوالتعجبشیطانفرشتهسبزخمیازههیپنوتیزمتلفنوحشتناکناراحتقلبعصبانیگریهخرخونساکتخوشمزهدروغگوتماسعجلهچشمکخجالتمغرورخندهگلقهرمتفکرمنتظرکلافهراکنیشخندزبانعینکخنثیخوابدلقکاوهافسوسخداحافظشکستپلکماچنگرانابروشوخیابلهدستاوغزودباشتاییدبغلدلشکستهشرمندهقهقههبازندههورااضطرابگاوچرانرویامن نبودم

پاسخ

 با چندین سال تجربه با تیم مجرب ترک و فارسی زبان در کنار شما خواهیم بود

 اخذ اقامت ترکیه و ثبت شرکت در ترکیه با کمترین هزینه
مناسب  ترین موارد اجاره و خرید در ترکیه 
 شماره تماس استانبول
 00905396190342
 شماره تماس ایران
 09128384103
کانال خرید و اجاره ملک درترکیه
https://t.me/turkeyneeds
 کانال اخذ اقامت و ثبت شرکت در ترکیه
https://t.me/KonaklamaTurkiye
اینستاگرام نیازمندیهای ترکیه 
Www.instagram.com/turkeyneed