اقامت ترکیه از طریق ازدواج
اقامت ترکیه از طریق ازدواج اقامت ترکیه از طریق ازدواج اقامت ترکیه از طریق ازدواج اقامت ترکیه از طریق ازدواج

اقامت ترکیه از طریق ازدواج

اقامت ترکیه از طریق ازدواج

اقامت ترکیه از طریق ازدواج

اقامت ترکیه از طریق ازدواج

اقامت ترکیه از طریق ازدواج

اقامت ترکیه از طریق ازدواج

اقامت ترکیه از طریق ازدواج

اقامت ترکیه از طریق ازدواج

اقامت ترکیه از طریق ازدواج

اقامت از طریق ازدواج

 در این حالت به فرد اقامت یک ساله داده می شود و هر سال قابل تمدید بوده که پس از سه سال فرد می تواند تقاضای تابعیت ترکیه را بنماید (مهمترین فاکتور واقعی بودن ازدواج است )

ازدواج واقعی باشد حتی المقدور مدارکی جهت اثبات سوری نبودن ازدواج بایستی ارائه شود .
    -
فردی که با او ازدواج می کنید در ترکیه به صورت پناهنده نباشد .,
    -
ممکن است پروسه کسب  اقامت ترکیه  از طریق ازدواج ( ویزای پیوستن به همسر) حدود 3 تا 5 سال زمان ببرد. در این مدت نمی توانید در ترکیه اقامت داشته باشید و تنها می توانید از طریق توریستی به ترکیه سفر کنید. ضمنا مدت اقامت شما به روش توریستی به هیچ عنوان نبایستی بیش از 89 روز باشد

مدارک لازم جهت ازدواج در ترکیه ۱-شناسنامه و پاسپورت ۲-عکس ۴ قطعه ۳- برگه مبنی بر مجردبودن شخص از کنسولگری کشورآن شخص ( زنانی که طلاق گرفته اند بایداز زمان طلاق ۳۰۰ روز گذشته باشد)

 دختران  و پسران جهت ازدواج بدون رضایت پدر و مادر باید ۱۸ سال را تمام کرده باشند .

دختران  و پسران جهت ازدواج با رضایت پدر و مادر سن ۱۷ برای پسر و سن ۱۵ برای دختر کافی می باشد

برچسب