اجاره روزانه
/کد 3001
موقعیت : Beylikdüzü Osb
اجاره هفتگی : 1000 لیر
اجاره ماهانه :
جزئیات بیشتر
/کد 3002
موقعیت : Beylikdüzü Osb
اجاره هفتگی : 1400 لیر
اجاره ماهانه :
جزئیات بیشتر
/کد 3003
موقعیت : بیوکچکمجی و متروبوس
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : ۲۹۰۰ لیر
جزئیات بیشتر
/کد 3004
موقعیت : بیوکچکمجی و متروبوس
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : ۳۸۰۰ لیر
جزئیات بیشتر
/کد 3005
موقعیت : یلیکدوزو جمهوریت مهلسی
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : ۳۵۰۰ لیر
جزئیات بیشتر
/کد 3006
موقعیت : بیلیکدوزو جمهوریت مهلسی
اجاره هفتگی : 1250 لیر
اجاره ماهانه : 4500 لیر
جزئیات بیشتر
/کد 3007
موقعیت : بیلیکدوزو جمهوریت مهلسی
اجاره هفتگی : 1300 لیر
اجاره ماهانه : 5000 لیر
جزئیات بیشتر
/کد 3008
موقعیت : بیلیکدوزو جمهوریت مهلسی
اجاره هفتگی : 1600 لیر
اجاره ماهانه : 6000 لیر
جزئیات بیشتر
/کد 3009
موقعیت : بیلیکدوزو جمهوریت مهلسی
اجاره هفتگی : 2600 لیر
اجاره ماهانه : 8500 لیر
جزئیات بیشتر
/کد 3010
موقعیت : نیشینتاشی
اجاره هفتگی : 3000 لیر
اجاره ماهانه : 11000 لیر
جزئیات بیشتر
/کد 3011
موقعیت : بیلیکدوزو جمهوریت مهلسی
اجاره هفتگی : 2700 لیر
اجاره ماهانه : 8500 لیر
جزئیات بیشتر
/کد 3012
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 6000 لیر
جزئیات بیشتر

 با چندین سال تجربه با تیم مجرب ترک و فارسی زبان در کنار شما خواهیم بود

 اخذ اقامت ترکیه و ثبت شرکت در ترکیه با کمترین هزینه
مناسب  ترین موارد اجاره و خرید در ترکیه 
 شماره تماس استانبول
 00905396190342
 شماره تماس ایران
 09128384103
کانال خرید و اجاره ملک درترکیه
https://t.me/turkeyneeds
 کانال اخذ اقامت و ثبت شرکت در ترکیه
https://t.me/KonaklamaTurkiye
اینستاگرام نیازمندیهای ترکیه 
Www.instagram.com/turkeyneed