اجاره روزانه
/کد 3016
موقعیت :
اجاره هفتگی : 1500 لیر
اجاره ماهانه : 6000 لیر
جزئیات بیشتر
/کد 3017
موقعیت :
اجاره هفتگی : 1800 لیر
اجاره ماهانه : 8000 لیر
جزئیات بیشتر
/کد 3019
موقعیت : مال تپه
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 280 لیر
جزئیات بیشتر
/کد 3020
موقعیت : مال تپه
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 350 لیر
جزئیات بیشتر
/کد 3021
موقعیت : ESENYURT
اجاره هفتگی : 1500
اجاره ماهانه : 6500
جزئیات بیشتر
/کد 3022
موقعیت :
اجاره هفتگی : 300 لیر
اجاره ماهانه :
جزئیات بیشتر
/کد 3023
موقعیت :
اجاره هفتگی : 290 لیر
اجاره ماهانه :
جزئیات بیشتر
/کد 3024
موقعیت :
اجاره هفتگی : 160 لیر
اجاره ماهانه :
جزئیات بیشتر
/کد 3025
موقعیت : اسنیورت
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 200 لیر
جزئیات بیشتر
/کد 3026
موقعیت : اسنیورت
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 250 لیر
جزئیات بیشتر
/کد 3027
موقعیت : اسنیورت
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 300 لیر
جزئیات بیشتر
/کد 3028
موقعیت :
اجاره هفتگی : 2000 لیر
اجاره ماهانه : 7000 لیر
جزئیات بیشتر
/کد 3029
موقعیت :
اجاره هفتگی : 1300 لیر
اجاره ماهانه : 3800 لیر
جزئیات بیشتر
/کد 3030
موقعیت :
اجاره هفتگی : 1200 لیر
اجاره ماهانه : 3800 لیر
جزئیات بیشتر
/کد 3031
موقعیت :
اجاره هفتگی : 1250 لیر
اجاره ماهانه : 4500 لیر
جزئیات بیشتر
/کد 3032
موقعیت :
اجاره هفتگی : 1400 لیر
اجاره ماهانه : 5000 لیر
جزئیات بیشتر
/کد 3033
موقعیت :
اجاره هفتگی : 2000 لیر
اجاره ماهانه : 7500 لیر
جزئیات بیشتر
/کد 3034
موقعیت : شیشلی
اجاره هفتگی : 2400 لیر
اجاره ماهانه : 9000 لیر
جزئیات بیشتر
/کد 3036
موقعیت : شیشلی
اجاره هفتگی : 3100 لیر
اجاره ماهانه : 12000 لیر
جزئیات بیشتر
/کد 3037
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه :
جزئیات بیشتر
/کد 3038
موقعیت : بیلیکدزو
اجاره هفتگی : 2000 لیر
اجاره ماهانه : 4500 لیر
جزئیات بیشتر
/کد 3039
موقعیت : تکسیم
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه :
جزئیات بیشتر
/کد 3040
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 110 دلار
جزئیات بیشتر
/کد 3041
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 110 دلار
جزئیات بیشتر
/کد 3042
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 300 لیر
جزئیات بیشتر
/کد 3043
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 600 لیر
جزئیات بیشتر
/کد 3044
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 650 لیر
جزئیات بیشتر
/کد 3045
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 1500 لیر
جزئیات بیشتر
/کد 3046
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 400 لیر
جزئیات بیشتر

 با چندین سال تجربه با تیم مجرب ترک و فارسی زبان در کنار شما خواهیم بود

 اخذ اقامت ترکیه و ثبت شرکت در ترکیه با کمترین هزینه
مناسب  ترین موارد اجاره و خرید در ترکیه 
 شماره تماس استانبول
 00905396190342
 شماره تماس ایران
 09128384103
کانال خرید و اجاره ملک درترکیه
https://t.me/turkeyneeds
 کانال اخذ اقامت و ثبت شرکت در ترکیه
https://t.me/KonaklamaTurkiye
اینستاگرام نیازمندیهای ترکیه 
Www.instagram.com/turkeyneed