قوانین اقامت در ترکیه
 • افراد بدون تبعیت

  در ماده 50 الی 51 قانون اتباع خارجی و حفاظت بین المللی به شماره 6458 ، مقررات مربوط به افراد بدون تابعیت تنظیم گردیده است.
 • امور اقامت در رابطه با پرنسل خارجی دارای ماموریت و اعضای خانواده

  برای سرکنسول، کنسول شاغل در سفارتخانه ها و کنسولگری ها و پرسنل دارای ماموریت در کنسولگری ها و دفاتر آن و نمایندگی های سازمان های بین المللی و برای اعضاء خانواده آنها از سوی وزارت امور خارجه "کارت شناسائی ماموریت اتباع خارجی" صادر می گردد.
 • انواع اجازه اقامت

  در ماده 31 الی 33 قانون اتباع خارجی و حفاظت بین المللی، مقررات اجازه اقامت کوتاه مدت تنظیم گردیده است.
  همچنین در ماده 28 و 29 آئین نامه اجرائی قانون اتباع خارجی و حفاظت بین المللی، مقررات اجازه اقامت کوتاه مدت تنظیم گردیده است.
 • اطلاعات عمومی اقامت ترکیه

  برقراری موازات در اجرای مقررات حقوق بین المللی و حقوق کشوری؛ از جهت جلوگیری از نقض حقوق بشر و ایجاد یک سیستم شایسته انسانها دارای اهمیت می باشد. در این راستا اتباع خارجی که در کشور ما حضور دارند دارای حقوق و مسئولیت های گوناگون می باشند. اجازه های اقامت در چارچوب این حق و مسئولیت ها زمینه قانونی اقامت اتباع خارجی در کشور ما را ایجاد می نماید.
صفحه 1 از 1 < 1 >


 با چندین سال تجربه با تیم مجرب ترک و فارسی زبان در کنار شما خواهیم بود

 اخذ اقامت ترکیه و ثبت شرکت در ترکیه با کمترین هزینه
مناسب  ترین موارد اجاره و خرید در ترکیه 
 شماره تماس استانبول
 00905396190342
 شماره تماس ایران
 09128384103
کانال خرید و اجاره ملک درترکیه
https://t.me/turkeyneeds
 کانال اخذ اقامت و ثبت شرکت در ترکیه
https://t.me/KonaklamaTurkiye
اینستاگرام نیازمندیهای ترکیه 
Www.instagram.com/turkeyneed